Marina

The surface part of Marina Yacht Park is now open! 

JOIN US
Atrakcyjna lokalizacja w centrum Gdyni
attractive location in the center of Gdynia
Szeroki zakres świadczonych usług
wide range of services provided
Dostępność przez cały rok
availability throughout the year
Pełna automatyzacja urządzeń
full automation of devices
Ekologiczne rozwiązania
ecological solutions
Obiekt stale monitorowany
facility constantly monitored