zdjecie w tle

Klauzula RODO - monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO
W MARINA YACHT PARK

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, iż:

  1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest DALMOR Property Management Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, tel.( 58) 627-65-27.
  2. Monitoring wizyjny w Marina Yacht Park stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania.
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora.
  4. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 1 miesiąca a następnie są one usuwane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
  5. Zapisy z monitoringu mogą być udostępnione uprawnionym organom publicznym np. Policji.
  6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa.
  7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  9. W zakresie realizacji swoich praw należy kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: rodoatdalmor [dot] pl